CO – CQ

Các sản phẩm bếp từ nhà hàng – trường học – bệnh viện , nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với đầy đủ hóa đơn, giấy chứng nhận xuất xứ (CO – tiếng Anh là Certificate of Origin) và giấy chứng nhận (CQ – Certificate of Quality). Dưới đây là mẫu giấy tờ mà chúng tôi cung cấp cho các dự (Mẫu để tham khảo không có giá trị pháp lý và chỉ cung cấp cho các khách hàng dự án)